Stage Benutten van Open Source Data voor Resilient Cities

Last updated: 17 April 2017 at 17:51

Witteveen+Bos bouwt aan Resilient Cities: duurzame, leefbare en aantrekkelijke steden die voorbereid zijn op klimaatverandering. Onze klanten zoeken naar oplossingen voor klimaatrisico’s, zoals zeespiegelstijging en toenemende neerslag. Steeds vaker werken wij aan projecten in het buitenland waar weinig informatie (onderzoek en metingen) voorradig is bij de opdrachtgever. Tegelijkertijd is er steeds meer data open source beschikbaar vanuit satellieten, overheden en andere bronnen. Wij zien kansen om deze data te benutten in onze projecten.

Hoogtedata, neerslaggegevens, klimaatgegevens en landgebruik zijn voorbeelden van data waar wij veel gebruik van maken. Op basis hiervan adviseren wij over klimaatadaptatiemaatregelen en duurzame gebiedsontwikkeling. Voorbeelden van producten die wij opleveren zijn een climate vulnerability report waarin voor een stad of regio inzichtelijk wordt gemaakt wat de gevolgen zijn van klimaatverandering, zoals het ontstaan van een stedelijk hitte-eiland of wateroverlastrisico’s. Wij geven aan waar de zwakke plekken zich bevinden en maken een climate adaptation plan waarin korte en lange termijn maatregelen, zoals waterberging of dijken, worden omschreven en onderdeel worden van stadsontwikkeling en investering. Zo komen we tot een duurzame ontwikkeling steden die bestand zijn tegen klimaatverandering.

Wij zijn op zoek naar een stagiair die zich in open source data wil verdiepen en dit binnen onze projecten verder wil uitwerken. Vragen zijn: welke open source data er beschikbaar is, hoe kunnen wij deze info kunnen gebruiken, hoe betrouwbaar deze data is? Anders geformuleerd, hoe kunnen wij met behulp van open source data onze advieswerkzaamheden verbeteren, klimaatrisico’s en adaptatiemaatregelen visualiseren en nieuwe producten ontwikkelen?
Wij zijn de groep Resilient Cities, en zijn onderdeel van de product-marktcombinatie (PMC) Gebiedsontwikkeling binnen de sector Gebouwde omgeving. Wij werken voor internationale klanten, ministeries en gemeenten, maar ook voor aannemers en projectontwikkelaars. Wij richten ons op ontwerpend onderzoek, beleidsadvies, haalbaarheidsstudies en ontwerpen voor gebiedsontwikkeling in Nederland en het buitenland. Voorbeeldprojecten in het buitenland zijn Harbour Village Urban Development Bonaire, Canal Revitilisation Alappuzha in India, Abidjan Sustainable Urban Development in Ivoorkust en masterplan NCICD voor Jakarta.


Wat wij vragen

  • gemotiveerde student in de eindfase van een hbo of universitaire opleiding
  • kennis en passie voor water, bodem, duurzaamheid en klimaat in de stad
  • enthousiasme en creativiteit
  • goede Engelse taalvaardigheid
  • ervaring met GIS is een vereiste


Wat wij bieden

  • opdoen van ervaring bij het werken in een groot internationaal ingenieursbureau
  • opdoen van ervaring bij het werken aan water, bodem, duurzaamheid en klimaatadaptatie vraagstukken in de stad
  • een passende stagevergoeding
  • aanvang en duur van de stage wordt in overleg bepaald

Wie wij zijn
Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.000 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Reageren?
Heb je belangstelling voor deze stage, reageer dan direct online via www.witteveenbos.com. Voor mee informatie kun je contact opnemen met Annabel Visschedijk, projectingenieur Resilient Cities, telefoonnummer 06 12 83 58 54.